Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Hướng dẫn cập nhật chữ ký số trên phần mềm bhxh efy

Hướng dẫn cập nhật chữ ký số trên phần mềm bhxh efy

Mục đích:

Hướng dẫn các đơn vị sử dụng phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội điện tử EFY-eBHXH cập nhật thông tin chữ ký số khi:

- Đơn vị gia hạn chữ ký số

- Đơn vị thay chữ ký số mới

Khi nộp hồ sơ phần mềm sẽ có thông báo “Thông tin chứng thư số hiện tại không đúng với thông tin chữ ký số đã đăng ký”

Các bước thực hiện:

Bước 1: Đơn vị đăng nhập vào phần mềm EFY-eBHXH

đăng nhập trên phần mềm EFY-eBHXH

Bước 2: Đơn vị chọn nút chức năng “Quản trị” trên thanh công cụ

Phần quản trị trên phần mềm kê khai bhxh điện tử EFY-eBHXH

Bước 3: Đơn vị chọn vào nút chức năng “Thay đổi thông tin” góc trên bên phải của phần mềm

Thay đổi thông tin trên phần mềm kê khai bhxh điện tử EFY-eBHXH

Bước 4: Trên giao diện “Cập nhật thông tin đơn vị”, đơn vị chọn nút chức năng “Chọn chứng thư số

chọn chứng thư số mới trên phần mềm kê khai bhxh điện tử EFY-eBHXH

Bước 5: Trên giao diện “Certificates”, đơn vị chọn chứng thư số mới (hoặc chứng thư số có hạn mới) và chọn OK

Chọn thông tin chứng thư số mới trên phần mềm EFY-eBHXH

Bước 6: Đơn vị chọn nút chức năng “Thay đổi” để cập nhật thông tin chứng thư số mới lên hệ thống

Chọn chức năng thay đổi trên phần mềm EFY-eBHXH

Bước 7: Đơn vị tiếp tục chọn lại chứng thư số mới (hoặc chứng thư số có hạn mới) và chọn OK

Chọn thông tin chứng thư số mới trên phần mềm EFY-eBHXH

Bước 8: Đơn vị nhập mã pin chữ ký số và chọn “Đăng nhập” hoặc “Login” (tùy loại chữ ký số)

Nhập thông tin chứng thư số trên phần mềm EFY-eBHXH

Bước 9: Phần mềm báo Cập nhật thành công là đơn vị đã hoàn tất thay đổi thông tin

Thay đổi thông tin thành công trên phần mềm EFY-eBHXH

Trên đây là những thông tin về cập nhật chữ ký số trên phần mềm bhxh efy. Hy vọng sẽ giúp ích cho bạn trong qua trình sử dụng phần mềm này.