Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Hướng dẫn báo giảm lao động

Hướng dẫn báo giảm lao động

Đầu tiên là mọi người đã phải đăng ký giao dịch điện tử và đã được cấp mã đơn vị và tài khoản đăng nhập trực tuyến. 

Bước 1: Tiến hành đăng nhập theo tài khoản đã được cấp.

Hướng dẫn báo giảm lao động


Bước 2: Sau khi nhấp vào, thực hiện bước tiếp theo như sau:

Hướng dẫn báo giảm lao động


Bước 3: Nhập vào nút “Nhập vào từ BHXH” để lấy thông tin của những người đang tham gia BHXH tại đơn vị của mình. Về nguyên tắc để báo giảm thì người đó phải đang có tham gia tại đơn vị. Cách lấy dữ liệu vậy là tốt nhất. Còn khi báo tăng mới thì các bạn mới phải nhập thông tin của người lao động lên.

Sau khi đã có dữ liệu của người lao động, việc tiếp theo các bạn cần làm là thay đổi tình trạng của người lao động:

Hướng dẫn báo giảm lao động


Các bạn kiểm tra đầy đủ các thông tin của người lao động xem đã đúng chưa. Nếu đã đúng rồi thì các bạn nhấn vào lưu. Lưu ý: là ở tình trạng thì chọn vào là “giảm hẳn”

Bước 4: Nhấp vào “Kê khai hồ sơ” chọn vào hồ sơ 600a

Hướng dẫn báo giảm lao động


Màn hình xuất hiện như sau:

Hướng dẫn báo giảm lao động


Bước 5: Nhấp vào “Xác nhận”. Tiếp theo màn hình xuất hiện như sau:

Hướng dẫn báo giảm lao độngBước 6: họn vào người lao động muốn báo giảm, người mà các bạn đã thay đổi tình trạng ở lúc ban đầu

Hướng dẫn báo giảm lao động


Các bạn nhấp vào “áp dụng”, tới đây các bạn điền đầy đủ các thông tin của người báo giảm rồi bấm vào lưu.

Sau khi đã lưu thành công, các bạn cần phải cắm chữ ký số đã đăng ký theo mã số thuế và mã đơn vị này lúc khai báo ban đầu. Nếu có thay đổi chữ ký số thì các bạn phải tiến hành cập nhật.