Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Hướng dẫn báo giảm không lương

Hướng dẫn báo giảm không lương

I. NLĐ nghỉ không lương được hưởng bảo hiểm y tế khi nào?

Người lao động làm việc cho doanh nghiệp sẽ được đóng bảo hiểm y tế (BHYT) để hưởng các quyền lợi khi đi khám, chữa bệnh. Vậy khi nghỉ không lương, người lao động có được hưởng chế độ BHYT không?

Hướng dẫn báo giảm không lương


Theo Khoản 3 Điều 115 Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động nếu có nhu cầu nghỉ vì những lý do cá nhân không thuộc các trường hợp mà Bộ luật Lao động quy định thì có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động về việc nghỉ không hưởng lương.

Trong thời gian người lao động nghỉ làm không hưởng lương, việc đóng và tính hưởng bảo hiểm bắt buộc được Khoản 4 Điều 42 Quyết định số 595/QĐ-BHXH quy định như sau:

Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH.

Trường hợp 1: Nghỉ không hưởng lương dưới 14 ngày làm việc/tháng.

Trường hợp này, người lao động vẫn được tính đóng bảo hiểm xã hội. Kéo theo đó, người này sẽ được đóng BHYT của tháng đó.

Như vậy, người lao động sẽ được hưởng các quyền lợi về BHYT khi đi khám, chữa bệnh.

Trường hợp 2: Nghỉ không hưởng lương từ 14 ngày trở lên/tháng.

Tại tháng người lao động nghỉ không hưởng lương từ 14 ngày trở lên, người sử dụng lao động sẽ tiến hành thủ tục báo giảm lao động và không đóng các loại bảo hiểm bắt buộc của tháng đó. Do vậy, người lao động trong trường hợp này sẽ không được đóng BHYT.

Kéo theo đó, thẻ BHYT đã được cấp sẽ không có giá trị sử dụng. Vì vậy, người lao động khi đi khám chữa bệnh sẽ không được hưởng chế độ BHYT.

Ngoài ra, trường hợp nghỉ không lương nhưng do nghỉ ốm đau, thai sản thì vẫn được hưởng quyền lợi về BHYT. 

II. Hướng dẫn báo giảm không lương

Thực hiện lập hồ sơ báo giảm nghỉ không lương, trong ứng dụng iBHXH™, người dùng thực hiện như sau:

Bước 1: Trên thanh tiêu đề nhấp chọn vào mục “Hồ sơ điện tử” (1) > “Thu” (2) > “[600] Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm TNLĐ, BNN; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT” (3) > Tạo lần nhập liệu và nhấp chọn “Đồng ý” (4).

Hướng dẫn báo giảm không lương

Bước 2: Tại giao diện Phiếu giao nhận hồ sơ, kiểm tra và nhập thông tin “Địa chỉ nhận kết quả từ CQ BHXH” (1) và “Người nộp” (2), danh sách giấy tờ, biểu mẫu ở bên dưới, đánh dấu chọn " Trường hợp báo giảm lao động đóng BHXH, BHYT, hồ sơ bổ sung" (3), bên dưới xuất hiện mẫu “Tăng LĐ”, chọn vào đây để thực hiện nhập liệu.

Hướng dẫn báo giảm không lương

Bước 3: Thực hiện nhập nội dung vào biểu mẫu tờ khai theo yêu cầu nghiệp vụ, lưu ý một số nội dung nhập liệu như sau:
- Thực hiện nhập liệu từ trái sang phải.
- Nhập đầy đủ thông tin về mã số BHXH và số sổ BHXH của người lao động (NLĐ).
- Nội dung nhập liệu chỉ cần nhập thông tin từ cột “STT (1)” đến “Số CMND (31)”, một số cột thông tin người dùng có thể bỏ trống nếu thấy không liên quan đến nghiệp vụ đang nhập liệu.
- Những cột thông tin yêu cầu nhập ngày tháng năm, như cột “Ngày tháng năm sinh”, “Hiệu lực từ ngày”, “Ngày ký quyết định” … lưu ý nhập đúng theo định dạng dd/mm/yyyy, ví dụ: 01/01/1980.

Hướng dẫn báo giảm không lương

Cột “Loại” chọn nghiệp vụ “Nghỉ không lương”, nhập đầy đủ nội dung vào những vùng thông tin về Quốc tịch, Dân tộc, CMND.

Hướng dẫn báo giảm không lương


Người dùng có thể thực hiện nhập liệu theo 1 trong 2 cách sau:

- Cách 1: Nhập liệu trực tiếp vào biểu mẫu tờ khai trong ứng dụng, nhập và tùy chọn những thông tin theo hướng dẫn như trên.

- Cách 2: Tạo file mẫu trong ứng dụng, nhập thông tin vào file mẫu này, sau đó thực hiện nạp dữ liệu từ file mẫu vào ứng dụng iBHXH™.

Hướng dẫn báo giảm không lương(1): Nhấn chọn “File mẫu” để tạo file lưu về máy tính.

(2): Tuỳ chọn vị trí để lưu file trên máy tính người dùng.

(3): Có thể đặt lại tên file hoặc giữ nguyên tên mặc định.

(4): Nhấn chọn “Save” để hoàn tất.

Sau khi chọn lưu về máy tính, file mẫu sẽ tự khởi động, thực hiện nhập thông tin vào file mẫu này, lưu ý trên file mẫu sẽ có những cột nội dung có hướng dẫn cách nhập liệu riêng, người dùng cần nhập đúng theo hướng dẫn này.

File mẫu cung cấp một vài sheet dữ liệu thông tin về mã tỉnh, mã xã … người dùng lưu ý nhập đúng theo thông tin hướng dẫn từ những sheet này tại những cột thông tin yêu cầu nhập liệu.

Trường hợp nếu đơn vị có sẵn thông tin từ file dữ liệu khác, có thể sao chép (Copy) nội dung vào file mẫu, tương ứng theo từng cột thông tin trong file mẫu, khi sao chép (Copy) và dán dữ liệu (Paste) thì thực hiện sao chép chỉ lấy giá trị nguyên vào file mẫu (Paste Special > Value).

Hướng dẫn báo giảm không lương

Hướng dẫn báo giảm không lương


Thực hiện nhập liệu vào file mẫu xong, người dùng đóng file mẫu lại, vào ứng dụng để nạp dữ liệu.

Hướng dẫn báo giảm không lương

Hướng dẫn báo giảm không lương

Bước 4: Sau khi thực hiện nhập liệu xong, nhấn “Ghi (F5)” để thực hiện lưu lại thông tin đã nhập liệu và kết xuất tổng hợp ra bộ hồ sơ hoàn chỉnh.


Lưu ý: Trường hợp lưu nội dung nhập liệu xuất hiện cảnh báo lỗi, vui lòng xem kĩ hướng dẫn và kiểm tra nội dung nào có hiển thị lỗi đỏ/vàng để hiệu chỉnh hoặc nhập thêm thông tin.


Đăng nhận xét

0 Nhận xét