Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Hướng dẫn kê khai chế độ thai sản

Hướng dẫn kê khai chế độ thai sản

Bước 1: Đơn vị Đăng nhập vào phần mềm, chọn mục “Kê Khai” chọn hồ sơ "Xét duyệt chế độ thai sản, và ấn nút “Lập tờ khai” .


Bước 2: Bên trong hồ sơ kê khai, đơn vị “tích tên NLĐ” bên phía tay trái chọn “Phần I” mục 3 “Sinh con” >> “Trường hợp thông thường”.


Bước 3: Điền các trường thông tin yêu cầu trên lưới kê khai.

Cột (6.2): “Từ ngày” Đơn vị điền ngày/tháng/năm đầu tiên NLĐ nghỉ thực tế.

Cột (6.3): “Đến ngày” Đơn vị điền ngày/tháng/năm cuối cùng NLĐ nghỉ thực tế.

Cột (6.4): “Tổng số” Đơn vị điền tổng số ngày NLĐ nghỉ việc trong kỳ đề nghị giải quyết ( bao gồm cả ngày nghỉ hàng tuần và nghỉ lễ).

Cột (7): “Từ ngày đơn vị đề nghị hưởng” Đơn vị điền ngày/tháng/năm đầu tiên đơn vị đề nghị cho NLĐ nghỉ hưởng.


Cột (10.4): “Ngày sinh của con” Đơn vị điền ngày/tháng/năm NLĐ sinh con.

Cột (10.5): “Số con” Đơn vị điền số con được sinh trong kỳ được giải quyết.


Cột (C.1): “ Hình thức nhận” Đơn vị tích chọn.

- Nếu chọn “Chi trả qua đơn vị” thì trên cùng màn hình ô Số hiệu tài khoản đơn vị điền số tài khoản của đơn vị Mở Tại Ngân hàng…Chi Nhánh… để trống cột (C.2) (C.3) (C.4)

- Nếu Tích chọn “ Chi trả qua ATM” thì đơn vị điền số tài khoản của người lao động vào cột (C.2), (C.3), (C.4). Để trống thống tin ô số hiệu tài khoản đơn vị ở trên cùng màn hình.

Cột (D): “Phương án” Đơn vị tích chọn phương án tùy theo trường hợp sinh con của người lao động.


Bước 4: Đơn vị tích “ gửi kèm hồ sơ giấy”

Đơn vị kê khai điền hết thông tin yêu cầu xong ấn “ Ghi lại’ tiếp theo ấn “Xuất Tờ khai’ và đơn vị cắm “Chữ kí số” ấn “Nộp tờ khai


Lưu ý: Nộp tờ khai thành công đơn vị gửi luôn “hồ sơ giấy” lên cơ quan bảo hiểm qua đường bưu điện, bảo hiểm nhận được hồ sơ điện tử và hồ sơ giấy để giải quyết.

Hồ sơ giấy bao gồm: Giấy khai sinh/giấy chứng sinh/trích lục khai sinh.