Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Hiển thị các bài đăng có nhãn bhxhHiển thị tất cả
Đăng ký đóng, đăng ký lại, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện; cấp sổ BHXH
Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT
Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
Hướng dẫn thủ tục Giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần
Hướng dẫn báo giảm không lương
Hướng dẫn cài đặt các ứng dụng trên dịch vụ công( java, ký số)