Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Nghỉ việc quá 1 năm có được nhận BHXH 1 lần không?

Nghỉ việc quá 1 năm có được nhận BHXH 1 lần không?

Khi nghỉ việc, người lao động đều muốn hoàn thiện thủ tục để nhận bảo hiểm xã hội một lần. Vậy trường hợp nghỉ việc quá 1 năm có được nhận BHXH một lần không? Hồ sơ, thủ tục như thế nào? Hãy theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi nhé! 

1. Trường hợp nào được nhận BHXH 1 lần ngay sau khi nghỉ việc?

Nghỉ việc quá 1 năm có được nhận BHXH 1 lần không?


Theo quy định tại khoản 1 Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người lao động được nhận bảo hiểm xã hội 1 lần nếu:

- Đủ tuổi hưởng lương hưu mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH;

- Lao động nữ hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn đủ 55 tuổi mà chưa đủ 15 năm đóng BHXH và không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện;

- Ra nước ngoài để định cư;

- Mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;

- Công an, bộ đội khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu;

Do đó, nếu thuộc một trong những trường hợp này mà có nhu cầu thì người lao động sẽ được nhận bảo hiểm xã hội 1 lần mà không cần đợi đủ 01 năm tính từ ngày nghỉ việc.

2. Nghỉ việc quá một năm có được nhận bảo hiểm xã hội một lần không?

Nghỉ việc quá 1 năm có được nhận BHXH 1 lần không?


Căn cứ Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP quy định:

“Điều 8. Bảo hiểm xã hội một lần

1. Người lao động quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 của Nghị định này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

b) Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội“.

Theo quy định trên, sau 1 năm nghỉ việc mà chưa đóng đủ 20 năm đóng BHXH và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội thì sẽ được làm thủ tục để được hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần. Vậy sau 1 năm kể từ ngày bạn nghỉ việc tức là tới tháng 2/2019; bạn có thể làm thủ tục để được hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần.

Theo luật chỉ quy định, sau một năm nghỉ việc mà chưa đóng đủ 20 năm bảo hiểm và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội nữa; thì sẽ đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần, không có quy định về việc phải hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần vào trong khoảng thời gian cụ thể nào. Do đó, trường hợp của bạn vẫn được nhận bảo hiểm xã hội một lần; nếu trong thời gian nghỉ việc đó bạn không còn tham gia bảo hiểm xã hội nữa.

Về hồ sơ nhận bảo hiểm xã hội một lần

Căn cứ theo quy định tại Điều 6 Quyết định 166/QĐ-BHXH như sau:

“1.2.3. Đối với hưởng BHXH một lần; hưởng trợ cấp một lần trong trường hợp đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng ra nước ngoài định cư, công dân nước ngoài đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng không còn cư trú tại Việt Nam: Hồ sơ theo quy định tại Điều 109 Luật BHXH; Điều 4, khoản 4 Điều 13, khoản 2 Điều 25 Thông tư số 56/2017/TT-BYT; điểm đ khoản 9 Điều 22 Thông tư số 181/2016/TT-BQP; khoản 1, 2 Điều 15 và khoản 1 Điều 16 Nghị định số 143/2018/NĐ-CP, gồm:

a) Trường hợp hưởng BHXH một lần.

a1) Sổ BHXH.

a2) Đơn đề nghị theo mẫu số 14-HSB.

а3) Đối với người ra nước ngoài để định cư phải nộp thêm bản sao giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bản dịch tiếng Việt được chứng thực hoặc công chứng một trong các giấy tờ sau đây:

– Hộ chiếu do nước ngoài cấp.

– Thị thực của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp xác nhận việc cho phép nhập cảnh với lý do định cư ở nước ngoài.

– Giấy tờ xác nhận về việc đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài; giấy tờ xác nhận hoặc thẻ thường trú, cư trú có thời hạn từ 05 năm trở lên của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp.

Như vậy, hồ sơ của bạn bao gồm:

– Sổ bảo hiểm xã hội

– Đơn theo mẫu số 14-HSB (bản chính).

– Ngoài ra, khi đi nộp hồ sơ bạn vui lòng mang theo sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú và chứng minh thư nhân dân để chứng minh nhân thân.

3. Hồ sơ nhận bảo hiểm xã hội 1 lần

Nghỉ việc quá 1 năm có được nhận BHXH 1 lần không?


Cũng theo Luật này, cụ thể Điều 109 và khoản 1 Điều 6 Quyết định 166/QĐ-BHXH, hồ sơ rút bảo hiểm xã hội 1 lần bao gồm:

- Sổ bảo hiểm xã hội;

- Đơn đề nghị hưởng BHXH 1 lần;

- Bản sao được công chứng, chứng thực một trong các giấy tờ đối với người ra nước ngoài định cư:

+ Giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc thôi quốc tịch Việt Nam;

+ Hộ chiếu do nước ngoài cấp;

+ Thị thực của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp có xác nhận việc cho phép nhập cảnh với lý do định cư ở nước ngoài;

+ Giấy tờ xác nhận về việc đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài;
 
+ Giấy tờ xác nhận hoặc thẻ thường trú, cư trú có thời hạn từ 05 năm trở lên của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp.

- Trích sao hồ sơ bệnh án đối với người đang mắc bệnh nguy hiểm tới tính mạng.

- Hóa đơn, chứng từ thu phí giám định; bảng kê các nội dung giám định của cơ sở thực hiện giám định với người thanh toán phí giám định y khoa.

- Bản khai cá nhân về thời gian, địa bàn phục vụ trong quân đội có hưởng phụ cấp khu vực đối với người có thời gian phục vụ trong quân đội trước ngày 01/01/2007 tại địa bàn có hưởng phụ cấp khu vực mà sổ BHXH không thể hiện đầy đủ thông tin làm căn cứ tính phụ cấp khu vực.

Sau khi có đủ giấy tờ nêu trên, người lao động nộp hồ sơ tại cơ quan BHXH quận/huyện hoặc cơ quan BHXH tỉnh nơi cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú) để được giải quyết. 

4. Thời gian giải quyết bảo hiểm xã hội một lần

Căn cứ theo quy định Điều 110 Luật bảo hiểm xã hội 2014 về Thời gian giải quyết bảo hiểm xã hội một lần như sau:

” 3. Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động đủ điều kiện và có yêu cầu hưởng bảo hiểm xã hội một lần nộp hồ sơ quy định tại Điều 109 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

4. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với người hưởng lương hưu hoặc trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp hưởng bảo hiểm xã hội một lần, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do”

Bên cạnh đó, căn cứ Khoản 1 Điều 7 Quyết định 166/QĐ-BHXH quy định về thời gian giải quyết hưởng BHXH một lần như sau:

“b3) Đối với giải quyết hưởng BHXH một lần, trợ cấp một lần đối với người đang hưởng chế độ hàng tháng ra nước ngoài để định cư: Tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định.”

Như vậy:
Theo quy định trên thì cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội một lần khi người tham gia bảo hiểm đã nộp đủ hồ sơ. Bên cạnh đó, quy định trên cũng là đáp án cho câu hỏi của bạn, tức Thời gian giải quyết bảo hiểm xã hội một lần là từ 05 đến 10 ngày tính từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho bạn; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.